بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/22
کل خالص ارزش دارائی ها 284,492,759,648 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,844,927 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,844,927 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,852,685 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 100,000

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی صنعت مس

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/11

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

ضامن نقد شوندگی:

نامشخص

مدیران سرمایه گذاری:

عظيم ثابت

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها